Bizi Tanıyın

Antalya’da bulunan Balakan Hukuk & Danışmanlık Bürosu ulusal ve uluslararası alanda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin gayrimenkul, miras ve aile hukukuna ilişkin sorunlarının yanı sıra bankacılık, finans, ticaret hukuku, sigorta hukuku, yabancı yatırımlar, sözleşmeler hukuku ve icra-iflas hukuku konularında da danışmanlıktan dava sonuçlanıncaya kadar olan her türlü prosedürde hukuki destek sağlamaktadır.

Vizyonumuz ve Misyonumuz

Bu hizmetlerin yürütülmesi esnasında Balakan Hukuk & Danışmanlık Bürosu , müvekkillerinin kamuya açık olmayan her türlü bilgi ve belgelerini gizlilik ve sorumluluk esaslarına uygun olarak muhafaza etmeyi ilke olarak benimsemiştir.

Çalışma Alanlarımız

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç oluşturan hukuka aykırı davranışlar ile bu davranışlara ilişkin yaptırımları düzenleyen hukuk dalıdır.

Asset 2

Ticaret Hukuku

Hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. İşletmeler, bireyler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve tarafların haklarını düzenler.

health-law

Sağlık Turizmi Hukuku

Sağlık turizmi, turizmin katma değeri yüksek özel bir alt koludur. Bireylerin, sağlıklarını korumam ve sağlıklarıyla ilgili olumsuz durumları ortadan kaldırmak amacıyla başka şehir veya başka ülkelerden sağlık hizmeti almalarıyla ortaya çıkmış bir olgudur.

divorce-law

Aile Hukuku

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır.

Yurt Dışı Hukuki Destek

Yurt dışında şirket kurmak isteyen danışanlarımız için gerekli hukuki destekleri veriyoruz.

İcra ve İflas Hukuku

Alacaklı kişiye karşı ödemesi gereken borcu ödemeyen ya da ödeyemeyen borçludan borcun bir şekilde tahsil edilebilmesi adına gerçekleştirilecek talep ya da talepler sonucunda devreye girecek adli sürecin nasıl işleyeceğinin belirlendiği hukuk dalıdır.

Geri Dönüşlerimiz

BAE Partnerimiz

Ekibimiz

0
+
Yıllık Tecrübe
0
+
Devam Eden Dava
0
+
Tamamlanan Dava
0
+
Mutlu Müşteri

Bizden Haberler

Avukat Branşları Nelerdir ?

Avukatlar, hukuk önünde birey-kurumsal şirketleri argümanlarını toplayıp savunan, davalarını takip... Daha fazla oku

Avukat Ne Demek ?

Avukat, mahkeme sürecinde gerçek ya da tüzel kişilerin haklarını yargı... Daha fazla oku

Hukuk Nedir ?

Hukuk, her şeyden önce bir düzen demektir. Fakat hukukun öngördüğü... Daha fazla oku