Balakan Hukuk Bürosu

Avukat, mahkeme sürecinde gerçek ya da tüzel kişilerin haklarını yargı önünde savunan, hukuki ve yasa işlerinde yol gösterici olan kişilere denilmektedir. Latince kökenli olan avukat kelimesi, mahkemeye tanık olarak çağrılan kimse, savunucu anlamlarına gelir. Avukatlık mesleği; hukuk fakültelerinde öğrenim görmüş, avukatlık stajını başarıyla bitirmiş ve yasaların gerektirdiği nitelikleri taşıyan kişiler tarafından yapılır.