Aile Hukuku

Aile Hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun temel konuları nişanlanma, evlenme ehliyeti ve engelleri, eşlerin yükümlülükleri, mal rejimi, aile konutu, boşanma, velayet, vesayet, nafaka, maddi ve manevi tazminattır.

Aile hukuku evlenmenin yanı sıra evlilik dışı ortak yaşam, evlilik dışı çocuk, babalık davası, evlat edinme gibi konuları da düzenlemektedir.

NİŞANLANMA

Türk Medeni Kanununa göre Nişanlanma, evlenme vaadi ile olur. Hukukumuza göre nişanlanma herhangi bir şekle bağlı değildir yani adetler gereği yapılan nişan töreni nişanlanma için şart değildir. Nişanlanma, evlenmeye zorlamak için dava hakkı vermez.

Nişanlanmanın evlilik dışındaki bir nedenle sonlanması halinde nişanlılar, bunların anne babası ve anne baba gibi davrananlar, evlenmenin gerçekleşeceği inancı ile diğer tarafa verdiği alışılmışın dışındaki hediyelerin aynen veya mislen iadesini talep edebilir. Bunların iadesi mümkün değilse sebepsiz zenginleşme davası açabilir.

Nişanın bozulması yani nişanlıların evlenmekten kaçınması halinde dürüstlük kuralı çerçevesinde maddi ve manevi tazminat istenmesi mümkündür. Maddi tazminat nişanlılar haricinde nişanlıların ana babası veya onlar gibi davranan kimselerce de istenebilecektir. Manevi tazminat ise yalnız kişilik hakları zarara uğrayan nişanlı tarafından istenebilir.

EVLENME

Evlenme, kadın ve erkeğin resmi törenle yetkili memur ve şahitler huzurunda evlilik birliğini meydana getirmek için yaptıkları hukuki işlemdir. Evlenme, şarta bağlanamaz.

Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar ve kural olarak 17 yaşını doldurmayanlar evlenemez. Küçük ve kısıtlılar da yasal temsilcisinin rızası olmadan evlenemez.

Evlenme engelleri de ayrıca düzenlenmiştir. Hısımlık, akıl hastalığı ve önceki evlilik evlenmeye engel hallerdir.

BOŞANMA

Boşanma, evlilik birliğinin hukuken sona erdirilmesidir. Kanunda düzenlenen boşanma sebepleri şunlardır:

·         Zina,

·         Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış

·         Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme

·         Terk

·         Akıl hastalığı

·         Evlilik birliğinin sarsılması (Toplumda Şiddetli geçimsizlik olarak anılmaktadır.)

Zina ve Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedeniyle dava, boşanma sebebini öğrenmeden itibaren 6 ay ve her halde 5 yıl içinde açılmalıdır. Bu süre hak düşürücüdür.

AİLE HUKUKU KAPSAMINDAKİ BAZI DAVA ve İŞLEMLER:

1.      Nişanlanmanın Evlenme Dışında Bir Nedenle Sona Ermesi Halinde Tazminat Davası

2.      Evlenmenin İptali

3.      Boşanma Davası

4.      Velayet Davası

5.      Nafaka Miktarının Değiştirilmesi Davası

6.      Babalığın Tespiti Davası

7.      Soy Bağının Reddi Davası

8.      Evlilik Dışı Çocuğun Tanınması

9.      Evlat Edinme

10.  Vasi Atanması

11.  Mal Rejimi Davası

12.  Evlilik(Mal Rejimi) Sözleşmesi

13.  Aile Konutu Şerhi Verilmesi

14.  İddet Müddetinin Kaldırılması

15.  Aile İçi Şiddete Karşı Koruyucu Ve Önleyici Tedbir Talepleri

Aile Hukukuna ilişkin sorularınız için BALAKAN HUKUK BÜROSU ile iletişime geçebilirsiniz.

Avukatımız

Bize Yazın