Borçlar Hukuku

Borçlar hukuku, genel olarak borç ilişkilerini düzenleyen özel hukuk dalıdır. Borçlar Kanunu’ndan doğan davalarda; borç ilişkisinin taraflardan biri tarafından ihlal edilmesinden doğan tazminat, hile, gabin, muvazaa ve borcun dayanağı sözleşmenin tamamen veya kısmen hükümsüzlüğü konularında müvekkillerimize hizmet sunuyoruz. Gerçek ve tüzel kişilerin borç ilişkilerini konu alan bu hukuk dalının temelini “Borçlar Kanunu” oluşturur.

Borçlar hukuku; sözleşmenin tanımı, oluşumu, geçerlilik şartları, şekilleri, çeşitleri ile hile, gabin, muvazaa ve borca dayanak olan sözleşmenin tamamen ve kısmen hükümsüzlüğü alanlarını içine alır. Tüm bu alanlarda yaşayacağınız her türlü sorunda müvekkillerimize dava takibi yoluyla avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. BALAKAN HUKUK&DANIŞMANLIK BÜROSU verdiğimiz bazı hizmetler şunlardır;

·       Sözleşmeler ve geçerlilik şartları

·       Haksız fiilden kaynaklanan davalar

·       Haksız iktisap

·       Borçların ifası

·       Borç ilişkisinden doğan özel durumlar

·       Tazminat davaları

Yerleşmiş kurum kültürü, gelişime açık anlayışı, alanında yetkin isimleri ve hukuki disiplinlerden ödün vermeyen çalışma prensibimizle butik tarzda hizmet sunan BALAKAN HUKUK&DANIŞMANLIK BÜROSU  her daim yanınızdadır.

Avukatımız

Bize Yazın