Çifte Vatandaş Olmak İsteyenler Bu Hususlara Dikkat Edin

Çifte Vatandaşlık Nedir?

Çifte vatandaşlık, kişinin aynı anda birden çok devletle vatandaşlık bağının bulunmasını ifade etmektedir. Çok vatandaşlık olarak da isimlendirilen bu ayrıcalık, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 3. maddesinde “Çok vatandaşlık: Türk vatandaşının aynı anda birden çok vatandaşlığa sahip olmasını, ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.  

Çifte vatandaşlığa sahip olabilmek için vatandaşı olunmayı talep edilen devletin yasaları da çifte vatandaşlığa imkân tanıyor olması gerekmektedir.

Çifte Vatandaşlık Nasıl Alınır?

Çifte vatandaşlık hakkını elde etme konusunda başvuru yapılan ülke çok önemlidir. Çifte vatandaşlığa izin veren ülkeler arasında Almanya, ABD, Avustralya, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Brezilya, Çekya, Ermenistan, Fransa, Güney Kore, İrlanda, İspanya, İsrail, Kanada, İtalya, İsveç, İsviçre, Kıbrıs, Meksika, Norveç, Mısır, Romanya, Portekiz ve Şili gibi birçok ülke bulunmaktadır. Türkiye de çifte vatandaşlık veren ülkelerden biridir.

Çifte vatandaşlık almak isteyen kişilerin öncelikle, başvurmayı düşündükleri ülkenin çifte vatandaşlığa izin verip vermediğini araştırması gerekmektedir. Çifte vatandaşlık hakkı evlilik, evlat edinme veya yetkili makam kararıyla alınabilmektedir. Çifte vatandaşlık alınırken uygulanacak olan işlemler her ülkeye göre farklılık göstermektedir.

Genel itibariyle, bizzat veya vekâlet verilen avukatlar aracılığıyla İçişleri, Dışişleri veya konsolosluklara başvuru yapılması gerekmektedir.

Çifte Vatandaşlık Şartları

Türk vatandaşlarının çifte vatandaşlık kazanabilmesi için aşağıda belirtilen şartları sağlamış olması gerekmektedir.

·         Bir Başka Devletin Vatandaşlığını Kazanmak: Türk vatandaşlığı dışında başka bir devlet ile de vatandaşlık bağı kurulmasını ifade eder.

·         İki Devletin de Çifte Vatandaşlığa İmkan Tanıyor Olması: Türk vatandaşının başvurduğu ülkenin de çifte vatandaşlık statüsünü tanımış olması gerekmektedir. Hollanda gibi bazı ülkeler, kendi vatandaşlıklarının tanınması halinde, diğer vatandaşlık haklarından vazgeçilmesi kuralını benimsemektedir.

·         Bildirimde Bulunmak: Türk vatandaşlığına ek olarak bir başka devletin daha vatandaşlık hakkını kazanmış olan Türk vatandaşları, bu bilgiyi ilgili devlet kurumlarıyla paylaşmak zorundadır. Söz konusu durum, 5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanunu’nun 44. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: “Herhangi bir nedenle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin, bu durumlarına ilişkin belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak inceleme sonucunda kayden aynı kişiler olduklarının tespiti halinde, nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair şerh düşülür.”

Bu bilgilendirmenin yapılmasının ardından nüfus aile kütüklerine çifte vatandaş olduğuna dair ibare eklenmektedir.

Çifte Vatandaşlık Hakları

Çifte vatandaşlık avantajlarından en önemlisi, kişinin iki pasaport sahibi olması sebebi ile iki ülke arasında vize işlemleriyle uğraşmadan seyahat edebilmesidir.

Çifte vatandaşlık haklarından bir diğer önemli husus da ikinci vatandaşlığın elde edildiği ülkede kişinin mülk edinebilmesidir. Bu sayede kişi,  çifte vatandaşlıktan faydalanarak hem Türkiye’de hem de vatandaşı olunan ikinci ülkede mülk sahibi olabilir.

Çifte vatandaşlığa sahip kişi her iki kültürün kültürel zenginliklerini bir arada yaşama şansını elde etmiş olur.

Çifte Vatandaşlık Kimlere Verilir?

Türkiye, çifte vatandaşlığa kanunen imkan tanıdığı için başvurulacak ülkenin çok vatandaşlığa imkan vermesi halinde, ülke tarafından bildirilen şartları sağlayan herkes başvuru yapabilmektedir.

Çifte vatandaşlık nedir, çifte vatandaşlık nasıl olur gibi sorularınızla ilgili en doğru ve güncel bilgileri; çifte vatandaşlık hakları ve başvuru şartları, ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiği için ikinci vatandaşlığını elde etmek istediğiniz ülkenin imkan veriyor olup olmadığını öğrenmek için BALAKAN HUKUK VE DANIŞMANLIK ile iletişime geçebilirsiniz.

Avukatımız

Bize Yazın