Eşya Hukuku

Eşya hukuku, özel hukuk hükümlerine tâbi bir eşya üzerindeki fiilî ve hukuksal egemenlikleri ve bunlar dolayısıyla kurulan ilişkileri konu edinmektedir. Eşya hukuku, bir eşya üzerindeki mülkiyet, sınırlı ayni hak, zilyetlik ile tapu sicili, kat mülkiyeti gibi kavramları konu almaktadır.

Eşya Hukukunda Bazı Davalar Şunlardır:

·         Zilyetlik Davaları

Zilyetliği gasp edilen veya saldırıya uğrayan zilyet dava yoluyla zilyetliğini koruyabilir. Zilyet, gasp söz konusu ise zilyetliğin iadesi ve tazminat; saldırı söz konusu ise saldırının sonlandırılması veya önlenmesi ve tazminat talebiyle dava açabilir.

·         Tapu İptal ve Tescili Davaları

Taşınmazın tapudaki tescilinin yolsuz ve hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yolsuz tescilin iptali ve hukuka uygun tescilin yapılması talebiyle açılan davalardır.

·         Ortaklığın Giderilmesine İlişkin Davalar

Taşınmaz veya taşınır mal veya mallar üzerinde paylı mülkiyet veya el birliği ile mülkiyet mevcut olması durumunda ortaklığın sonlandırılması için açılan davadır. Ortaklığın giderilmesi aynen taksim suretiyle veya satış suretiyle yapılabilir. Görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir.

·         İpotek Tesisi Ve Kaldırılması Davaları

·         Kat Mülkiyetinden Doğan Davalar

·         El Atmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Davaları

·         İrtifak Haklarının Kurulmasına Ve İhlaline İlişkin Davalar,

·         Mülkiyet Davaları

Yerleşmiş kurum kültürü, gelişime açık anlayışı, alanında yetkin isimleri ve hukuki disiplinlerden ödün vermeyen çalışma prensibimizle butik tarzda hizmet sunan BALAKAN HUKUK&DANIŞMANLIK BÜROSU her daim yanınızdadır.

Avukatımız

Bize Yazın