Hava Hukuku

Hava hukuku ülke toprakları ve karasularının üzerinden kalan hava sahası ve uluslararası hava sahalarında yük ve yolcu taşımacılığı yapılması başta olmak üzere ulusal ve uluslararası hava sahalarından faydalanılmasına ilişkin kuralları düzenleyen bilim dalıdır.

Hava hukuku, ulusal ve uluslararası mevzuat ile düzenlenmiştir.

Hava Hukukunda Danışmalık ve Dava Konuları

·     Hava – iş hukukundan doğan davaların takibi

·     Hava hukukuna ilişkin taşıma sigortalarının düzenlenmesi, denetlenmesi ve sözleşmeden doğan tazminat davalarının takibi

·     Uçak kazası ve bunun sonucu olarak doğan sigorta davalarının takibi

·     Hava taşıtları üzerinde rehin ve mülkiyet hakları ile ilgili davaların takibi

·     Hava kazalarının cezai ve hukuki boyutları hakkında danışmanlıkta bulunma

Yerleşmiş kurum kültürü, gelişime açık anlayışı, alanında yetkin isimleri ve hukuki disiplinlerden ödün vermeyen çalışma prensibimizle butik tarzda hizmet sunan BALAKAN HUKUK&DANIŞMANLIK BÜROSU her daim yanınızdadır.

Avukatımız

Bize Yazın