İcra ve İflas Hukuku

İcra iflas hukuku temel hukuk dallarından biridir. İcra ve İflas Hukuku borcunu ödeyemeyen borçlunun alacaklısının talebi üzerine borcun nasıl karşılanacağını konu almaktadır. Borç taşınır ve taşınmaz mallar üzerinden karşılanabilmektedir. İcra hukuku alanında alacak tahsil edilirken devlet zoru kullanılmaktadır. Borçludan alacağın tahsil edilebilmesi için takip işleminin başlatılması gerekir. Başlatılan takip işlemi ile alacağın tahsili gerçekleşir. Tahsili gerçekleştirmenin çeşitli yolları mevcuttur. 

Tahsilat icra takibi ile gerçekleştirilebileceği gibi iflas yolu ile de gerçekleştirilebilir. Borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarına el konulması, borçlunun sahip olduğu diğer malların haczi ve haczedilen malların paraya çevrilmesi alacağın tahsilinde kullanılan yöntemlerden birkaçıdır. 

İcra işlemlerinin sürecinin takibi alacağın tahsilinin neticelenme hızını etkiler. Takip süreci ve sonrasının en sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için işlemlerin alanında uzman bir avukat ile yürütülmesi gerekmektedir. Büromuz da icra ve iflas hukuku alanında deneyim ve yetkinliğe sahiptir. İcra ve iflas hukuku ağırlıklı çalışan BALAKAN Hukuk Bürosunun amacı en efektif tahsilatı mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmektir. Kurulduğu günden bugüne bu amacı gerçekleştirmek için çalışan büromuz avukatları İcra İflas Hukuku alanında her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

·        Çek ve senede dayalı alacakların tahsili amacıyla icra takibi başlatma

·        Cari hesap ve faturaya dayanan alacakların tahsili amacıyla icra takibi başlatma

·        Finans, leasing ve kredi sözleşmelerinden kaynaklı alacakların tahsili amacıyla icra takibi

·        Başlatılan takibe haksız bir şekilde itiraz eden borçlunun itirazının iptal edilmesi için itirazın iptali davasının açılması,

·        Müvekkil aleyhine başlatılan haksız ve dayanaktan yoksun icra takip işlemlerinde müvekkilin borçlu olmadığının tespiti için menfi tespit davasının açılması,

·        Alacaklı ve borçlu için gerekli anlaşma zemininin sağlanması ve alacağın mümkün olan en masrafla tahsiline çalışılması,

·        En az hasarla iflas için gerekli teknik analizin yapılması

·        Ekonomik güçlük yaşayan müvekkillerin mali sıkıntıdan kurtulabilmesi için konkordato projesinin hazırlanması ve takibi süreçleri

Gerçek ve tüzel kişilerin, İcra iflas hukuku alanında mevcut bulunan tüm davalarının takibi ve sonuçlandırılması bünyemizde bulunan avukatlarımız tarafından  kusursuz bir şekilde sağlanmaktadır

Yerleşmiş kurum kültürü, gelişime açık anlayışı, alanında yetkin isimleri ve hukuki disiplinlerden ödün vermeyen çalışma prensibimizle butik tarzda hizmet sunan BALAKAN HUKUK&DANIŞMANLIK BÜROSU  her daim yanınızdadır.

Avukatımız

Bize Yazın