Sağlık Turizmi Danışmanlığı

Sağlık turizm danışmanlığı, küresel sağlık turizmi sektöründe hizmet veren bir danışmanlık hizmetidir. Bu hizmet, sağlık turizmi yapan kişilerin sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırarak seyahatlerini daha rahat ve verimli hale getirmeyi amaçlar.

Sağlık turizmi, medikal tedavi almak amacıyla bireylerin başka bir ülkeye seyahat ettikleri tedavi yöntemidir. Artan potansiyeli ile medikal turizm, hukuki sınırlar içerisinde sağlık turizmi nasıl yapılır sorusunu sağlık sektöründeki hemen herkesin aklına getirmeye başladı. Yalnızca Sağlık Bakanlığında değil, Ekonomi Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığında da sağlık turizmi bakımından pek çok mevzuatta gerekli değişiklikler yapılmış; finansal destek ve vergi muafiyetleri sağlanmıştır. Bunun yanı sıra yabancı hekim ve hemşirelere özel sağlık kuruluşlarında çalışma hakkı tanınmıştır. Halen Sağlık Serbest Bölgesi Yönetmeliği, Rehabilitasyon Klinikleri, Kür Merkezleri ve Termal Sağlık Tesisleri Uygulama Yönetmeliği ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

TIP HUKUKU NEDİR ?

Tıp hukuku, başta anayasa hukuku olmak üzere, ceza hukuku, idare hukuku ve medeni hukuka ilişkin konuları da kapsamına alan interdisipliner bir hukuk dalıdır. Tıbbın uygulanmasından kaynaklanan hekim, hastane işleteni ve hatta Sağlık Bakanlığı’nın sağlık turisti karşısındaki hukuki sorumluluğu, yabancılılık unsuru içermesi sebebiyle “milletlerarası tıp hukuku”nu da yakından ilgilendirir.
Sağlık hizmeti almak amacıyla Türkiye’ye gelen bir sınır aşırı hastanın ya da ülkemizde geleneksel turistik faaliyet içerisinde iken sağlık hizmetine ihtiyaç duyan turistin karşılaşacağı hukuksal sorunlarda, en adil ve en uygun çözümü getiren maddi hukuk kuralları araştırılmadan doğrudan doğruya Türk maddi hukuk hükümlerinin uygulanması mümkün değildir. Bu minvalde de BALAKAN HUKUK VE DANIŞMANLIK her daim yanınızdadır.

SAĞLIK TURİZMİ TEMEL BAŞLIKLARI NELERDİR ?

Çeşitli tıbbi alanlarda faaliyet gösteren sağlık turizmi, temel olarak 3 ana başlık altında toplanabilir.
1) Medikal Turizm (Tıp Turizmi)
Sağlık kurum ve kuruluşlarında ileri tedavi ve ameliyat gibi cerrahi müdahale gerektiren işlemlerdir. Radyoterapi, cyberknife, kardiyovasküler cerrahi, transplantasyon, dental tedavi, diyaliz, göz, tüp bebek tedavisi işlemleri medikal turizm tedavi yöntemleridir. Plastik cerrahi alanında saç ekimi turizmi gibi estetik amaçlı tedavileri kapsayan estetik turizmi, oldukça talep görmektedir.
2) Termal Turizm ve Wellness Turizmi
Termal tesislerde, kaplıcalarda ve SPA merkezlerinde uygulanan tedavi yöntemleri, fizyoterapi, hidroterapi, balneoterapi, talassoterapi, klimaterapi, peloidoterapi gibi rehabilitasyon ve dinlenme hizmetleridir.
3) Yaşlı ve Engelli Turizmi
Geriatrik tedavi merkezleri, klinik oteller, rekreasyon alanları, bakım evleri, yaylalar gibi uzun süreli konaklama yapılabilen tesislerde sunulan meşguliyet terapileri, geziler, yaşlı bakımı ve rehabilitasyon, engellilere özel bakım ve gezi hizmetleridir.
Türkiye, ulaşım kolaylığı, yeraltı kaynakları, termal kaplıcaları, sayısız kültürel miras barındırması ve eşsiz doğası ile kendine özgü birçok özelliğe sahip bir ülkedir. Bu coğrafi imkanları sağlık sektörünün ileri teknolojisi ile birleştirmek isteyen profesyoneller, sağlık turizmi nasıl yapılır konusuna dikkatle eğilerek estetik, diş, saç ekimi, tıbbi tedavi ve daha birçok medikal alanda avantajlı konuma gelmektedir.

Sağlık turizmi için Türkiye’nin tercih edilme sebepleri

Kısaca;

Dünya standartlarında hizmet
Uygun fiyatlar
Akredite sağlık kuruluşları
İleri teknolojiye sahip altyapı
Misafirperverlik
Kültürel miras çeşitliliği
Türkiye’de sağlık turizminde en çok tercih edilen şehirler İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Aydın ve Muğla’dır.
Türkiye, dünya çapında en popüler 10 sağlık turizmi ülkesinin başında gelmektedir. Her yıl ülkeye gelen turistlerin %32’si sağlık turisti olarak kayıtlara geçmektedir. Bu durum sağlık turizminde hukuki sorunları da beraberinde getirmektedir. Sağlık turizmi hukuku; hastanın yabancı olması sebebiyle görevli mahkeme, milletlerarası yetki, uygulanacak ülke hukuku, özellikle yabancı hastaların kendi lehlerine elde ettikleri yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi, yabancı ülkede kamu hastanesini temsilen Sağlık Bakanlığı ve/veya memur hekim aleyhine açılan tazminat davaları, hastanın kişisel verileri, yabancı sağlık personellerinin çalışma hakkı, sağlık serbest bölgeleri, yabancı hekim aleyhine yabancı ülkede derdest olan ceza davalarının hekime etkisi, yabancı devletlerle yapılan protokol kapsamındaki sağlık hizmetleri, uluslararası hastadan tahsilatın yapılamaması, uluslararası hasta ile sağlık hizmet sunucusu veya aracı kişi/kuruluşlar arasındaki sözleşmeler, acente ile sağlık hizmet sunucuları arasındaki sözleşmeler gibi pek çok perspektiften incelenmesi gereken interdisipliner yeni bir hukuk dalıdır. Bu nedenle BALAKAN HUKUK VE DANIŞMANLIK olarak sağlık turizmine yönelik her türlü hukuki yardım için yanınızdayız.

Avukatımız

Bize Yazın