Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler hukuku, sözleşmelerin yapılması, yürürlükte kalması ve sona ermesi ile ilgili hukuki kuralların incelendiği bir hukuk dalıdır. Hukukun bu dalı sözleşmelerin yapılması için gerekli olan şartlar, sözleşmelerin geçerli olup olmadığının belirlenmesi ve sözleşmelerin ihlali durumunda uygulanacak hukuki yaptırımlar gibi konuları da içerir.

Büromuz yılların getirdiği bilgi, birikim ve tecrübesiyle  her türlü sözleşmenin taslak aşamasından itibaren tüm görüşmelerinin yürütülmesine, tarafların çıkarlarına uygun hazırlanarak imza sürecinin tamamlanmasına  ve  sözleşmelerden doğabilecek ihtilafların halli için gerekli tüm hukuki aksiyonların alınmasına varıncaya değin her aşamada hukuki hizmet sağlamaktadır. BALAKAN HUKUK&DANIŞMANLIK BÜROSU olarak verdiğimiz bazı hizmetler şunlardır;

·        Sözleşmeler hukukuna yönelik eğitim programları

·        Sözleşmelerin hazırlanmasına, değiştirilmesine, askıya alınmasına ve sona erdirilmesine yönelik eğitim programları

·        Sözleşmelerin hazırlanmasına, değiştirilmesine, askıya alınmasına ve sona erdirilmesine yönelik hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri

·        Mülkiyetin devrini amaçlayan sözleşmeler (Satış ve bağışlama sözleşmeleri)

·        Kullandırma sözleşmeleri (Kira, finansal kiralama, ödünç, lisans, ruhsat ve kredi sözleşmeleri)

·        İş görme sözleşmeleri (İş, hizmet, eser, vekalet, acentelik ve yayım sözleşmeleri)

·        Teminat amacı güden sözleşmeler (Kefalet sözleşmesi)

·        Ortaklık sözleşmeleri (Adi ortaklık, anonim ortaklık ve limited ortaklık sözleşmeleri)

·        Diğer sözleşmeler (Tek satıcılık/bayilik, franchise, pay sahipleri ve pay satım sözleşmeleri)

·        Sözleşmeler nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri

Yerleşmiş kurum kültürü, gelişime açık anlayışı, alanında yetkin isimleri ve hukuki disiplinlerden ödün vermeyen çalışma prensibimizle butik tarzda hizmet sunan BALAKAN HUKUK&DANIŞMANLIK BÜROSU  her daim yanınızdadır.

Avukatımız

Bize Yazın