Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, tacirlerin sahip olduğu hakları yasalar kapsamında koruma altına alan bir hukuk birimidir. İşletme sahipleri ve alıcılar için oldukça önemli olan ticaret hukuku; kişilerin düzenlenen kanunlar kapsamında hangi haklara sahip olduklarını belirtmektedir.

Oldukça geniş kapsamlı bir hukuk birimi olan bu disiplin, ticaret ile ilgili tüm faaliyetleri düzenleyen ve yürürlükte olan mevzuatlarının tamamını da ifade etmektedir. Özel hukuk dallarından biri olan bu disiplin, borçlar hukuku ile yakından bağlantılıdır. Ancak bazı noktalarda birbirinden ayrılmaktadır. Ticaret hukuku 1957 tarihli olan Medeni Kanun kapsamındaki Türk Ticaret Kanunu’nda yer almaktadır. Ticaret hem ülke hem de kişiler arasındaki üretim ve tüketim dengesini sağlar. Ekonomik faaliyetlerde üretim, değişim, tüketim ya da bölüşüm gibi birçok farklı unsur ele alınmaktadır. Bu alanların tamamı da bu hukuk disiplini aracılığı ile düzenlenir.

Ticaret Hukuku Neden Önemlidir?

Bu hukuk uzmanlığı, insanların ticari ilişkilerinde meydana gelen uyuşmazlıklar ve anlaşmazlıkları çözmeyi sağlayan, mağduriyetleri engelleyen bir alandır. Ticari ilişkilerin sağlam ve hukuksal düzlemde değerlendirilmesini sağlar. Hukukun en geniş kapsamlı alt dallarından biri olan bu hukuk disiplini, pratik uygulamalara bağlı olduğu için sürekli güncellenir ve yenilenir. Bundan dolayı bu uzmanlığın avukatlarının bu alana odaklanmış ve bu alanda kendini geliştirmeye devam eden profesyoneller olması önemlidir. Ticaret hukuku, sürekli yeni bilgiler edinmeyi ve pratikteki uygulamalarının takibin de zorunlu şekilde yapmayı gerekli kılar. Sağlıklı ticari ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesini sağlamak için bu hukuk disiplininin düzenlemeleri hayati önem taşır. Bu uzmanlık, ticari işlerin kapsandığı geniş kavram sebebiyle, Borçlar Kanunu alanından ayrı tutulur. Bu uzmanlık yalnızca ülke içindeki ticari faaliyetleri kapsayan, sınırlı bir yapı değildir. Küreselleşen dünyada uluslararası ticari ilişkilerde meydana gelen anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarda da ticaret hukukunun kapsadığı mevzuatlar kullanılır.

Ticaret Hukuku Nedir?

Bu uzmanlık; ticari işletme, ticari iş ve ticari hüküm, tacir, ticaret unvanları, işletme adları, haksız rekabetin önlenmesi, ticaret sicilleri, cari hesaplamaları gibi tüm kavramları kapsamaktadır. Bu hukuk disiplininde muhattap alınan 3 unsur bulunur.

Bunlar:

  • Tüzel kişiler ve Tacirler,
  • Ticaret işletmeleri
  • Ticaret işleten dernekler ve vakıflardır.

Bu hukuk disiplini kapsamında görülen tüm davalar, Asliye Ticaret Mahkemeleri ve Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülmektedir. Ticari işletme hukuku, şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, taşıma hukuku, sermaye piyasası Hukuku, deniz ticaret hukuku, fikri mülkiyet hukuku, sigorta hukuku, rekabet hukuku gibi diğer hukuk dalları da bu kapsamda değerlendirilmekte ve ele alınmaktadır.

Avukatımız

Bize Yazın