Türk Vatandaşlığı Alma Şartları Nelerdir?

Türk vatandaşlığı almak isteyen kişilerin 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11 inci maddesi uyarınca;

·         Kendi millî kanununa, vatansız ise 4721 sayılı Türk Medenî Kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olma,

·         Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olma,

·         Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini; Türkiye’de taşınmaz mal edinmek, iş kurmak, yatırım yapmak, ticaret ve iş merkezini Türkiye’ye nakletmek, çalışma iznine tabi olarak bir iş yerinde çalışmak ve benzeri davranışlarla teyit etmiş olmak veya Türk vatandaşı ile evlenmek, ailece müracaat etmek, daha önce Türk vatandaşlığını kazanmış olan ana, baba, kardeş ya da çocuk sahibi olmak veya eğitimini Türkiye’de tamamlama,

·         Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmama,

·         Toplum içinde birlikte yaşamanın gerektirdiği sorumluluk duygusu ile davranarak iyi ahlak sahibi olduğunu göstermek, davranışları ile çevresine güven vermek, toplumca hoş karşılanmayan ve toplum değerlerine aykırı kötü alışkanlığı bulunmama,

·         Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabilme,

·         Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olma,

·         Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama şartlarına haiz olması gerekmektedir.

İstisnai vatandaşlık Nedir, Şartları Nelerdir?

Türk vatandaşlığı kazanmak için 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12. maddesinde istisnai vatandaşlık konusu şu şekilde belirtilmiştir: “Ulus güvenliği ve kamu düzeni yönlerinden engel teşkil edecek bir durumları bulunmamak kaydıyla Cumhurbaşkanı kararıyla aşağıda detayları belirtilen yabancı uyruklular, Türk vatandaşlığı kazanabilirler.”

Türkiye’ye sanayi tesisi getiren veyahut bilimsel, sosyal, teknolojik, ekonomik, sportif, sanatsal, kültürel alanlarda olağanüstü hizmetlerde bulunan ya da bulunacağı düşünülen ve hakkında ilgili bakanlıklarca gerekçeli teklifte bulunulan kişiler. (Ek olarak Türkiye’de çalışmayan, fakat Cumhurbaşkanı tarafınca belirlenecek kapsamlarda ve tutarlarda yatırım yapacak olanlar ile bu kişilerin eşi ile reşit olmamış çocukları da bu kapsamdadır. Yazımızın devamında, Türkiye’de yatırım ile Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması bölümünde bu yatırım türlerini ve koşulları detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

(Ek: 28 Temmuz 2016 – 6735 / 27 madde) 4 Nisan 2013 tarih, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 31. maddesinin 1. fıkrasının J bendi uyarınca oturma izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancı uyruklular ve bunların yabancı uyruklu eşi, kendisinin ve eşinin on sekiz yaşın altındaki (ergin olmayan) veyahut on sekiz yaşın üzerinde ancak kendisine bağımlı yabancı uyruklu çocuğu.

Türk vatandaşlığına alınması zaruri olarak görülen kişiler. (Siyasi ve Diplomatik Koruma vb. gibi durumlar)

Göçmen statüsünde kabul edilen kişiler.

Türk Vatandaşlığı Almaya Hak Kazanmak İçin Hangi Yatırımlar Yapılabilir?

Türk vatandaşlığı başvurusu yapmak için gerekli olan şartlara uyum sağlayan yabancıların yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı alabilmek için aşağıda belirtilen yatırımlardan en az birini yapması gerekmektedir.

400 BİN Amerikan Doları ve üzerinde bir miktarda taşınmaz satın alıp bu taşınmaz için tapu kaydından 3 yıl satılmayacağına dair şerh koydurmak. 400 BİN Amerikan doları karşılığında başka döviz veya TL geçerli olacaktır. 400 BİN Amerikan Doları asgari miktardır.

500 bin Amerikan Doları veya üzerinde bir sermaye yatırımının yapılmış olması. Mutlaka dolar olmak zorunda değildir. 500 bin Dolar karşılığında döviz veya TL geçerli sayılır. 500 bin Dolar en az miktardır.

En az 400 BİN Dolar tutarında kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş yapı için taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapılması da aynı imkanı yabancıya verecektir. Burada da yapının veya sözleşmenin devrinin 3 sene boyunca yapılamayacağı noterde yapılan satış vaadi sözleşmesine eklenir. 

Türkiye’de en az 50 kişilik istihdam alanı oluşturan kişi yatırım yoluyla vatandaşlık imkanını elde etmiş olur. 

500 bin Amerikan Doları yahut bunun karşılığı kadar döviz veya TL miktarını Türk bankalarına en az 3 yıl çekmemek şartıyla yatıran kişi de aynı imkana sahiptir. 

Devlet borçlanma araçlarını en az 3 yıl tutmak şartı ile en az 500 bin Amerikan Doları yahut üstü bir miktarda satın alan kişi de yatırım yoluyla Türk vatandaşlığını kazanır. Burada da 500 bin Amerikan Dolarını karşılayan döviz yahut TL miktarı geçerli kabul edilir. En az 500 bin Amerikan Doları yahut karşılığı döviz veya TL kadar “gayrimenkul yatırım fonu katılma payı” veya “girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı” satın alan ve bunları en az 3 sene elinde tutacağını taahhüt eden kişi de gene bu kapsamda vatandaşlık hakkı elde eder.

Söz konusu şartlardan birini sağlayan yabancılar, Türk vatandaşlığı için başvuru yapabilmektedir.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Türk vatandaşlığı kazanmak için gerekli olan şartlara uyum sağlayan yabancıların yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı başvurusu yapmak için aşağıda belirtilen belgeleri hazırlamış olması gerekmektedir.

–          Başvuru Formu (VAT-4)

–          Uygunluk Belgesi(gayrimenkul ile yatırım yolunda önemli)

–          Yabancı yatırımcının vatandaşı olduğu ülkeden alınan;

·         Türkçe tercümeli Noter onaylı Apostilli Pasaport

·         Türkçe tercümeli Noter onaylı Apostilli Doğum belgesi

·         Türkçe tercümeli Noter onaylı Apostilli nüfus kayıt örneği

·         Türkçe tercümeli Noter onaylı Apostilli Evlilik Belgesi; İşbu belgeye ek olarak:

Yabancı yatırımcı evli ise, yabancının vatandaşı olduğu ülkeden alınan apostil onaylı veya Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış ve eş ile çocuklarını belirten nüfus kayıt belgesi örneği ve noter onaylı Türkçe tercümesi

Yabancı yatırımcı boşanmış ise, yabancının vatandaşı olduğu ülkeden alınan apostil onaylı veya Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış Boşanma Belgesi/ Kararı ve noter onaylı Türkçe tercümesi

Yabancı yatırımcı dul ise, yabancının vatandaşı olduğu ülkeden alınan apostil onaylı veya Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış Eşinin Ölüm Belgesi ve noter onaylı Türkçe tercümesi

·         Başvuranın velayetinde bulunan 18 yaşından küçük çocuğun da Türk vatandaşlığı kazanması isteniyorsa diğer ebeveynin bulunduğu yetkili makamdan alınmış Türkçe tercümeli Noter onaylı Apostilli diğer ebeveynin muvafakatini gösteren belge

–          İki (2) adet biyometrik fotoğraf

–          Hizmet bedelinin maliye veznesine ödendiğini gösteren dekont

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu Nereye Yapılır?

İlk olarak; Türk vatandaşlığı başvurusu yapmak için belirlenen yatırımların yapılması süreci için kısa süreli ikamet izni alınmalıdır. Kısa süreli ikamet izni alabilmek için gerekli olan belgelerle birlikte İl Göç İdaresi’ne başvuru yapılmalıdır. Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı başvurusu yapmak için gerekli olan şartlar da sağlanarak İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır.

Kısa Süreli İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler Nedir?

Türk vatandaşlığı başvuru sürecinde alınması gerekli olan kısa süreli ikamet izni için gerekli olan bazı belgeler bulunmaktadır.

–          İkamet iznini ihtiva eden başvuru formu

–          İstenilen ikamet izin süresini 60 gün aşacak şekilde bir süreye sahip pasaportun aslı ve ilgili sayfaların fotokopisi

–          Son 6 ay içerisinde çekilmiş biometrik en az 4 adet fotoğraf

–          Talep edilen ikamet süresini kapsayacak şekilde geçerli bir sağlık sigortası poliçesi

–          Başvuru harcı ile gerekli kıymetli kağıtlar ile ilgili ödemelerin dekontu

–          Satın alınmış olan taşınmazın tapu kayıt belgesi yeterli olmaktadır.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusunun İdare Kararına İtiraz Edilir Mi?

Türk vatandaşlığı alma süreci içerisinde bakanlık veya farklı bir kamu kurumunun kararı yahut hukuki işleminin hukuka aykırı olduğu düşünüldüğü takdirde, iptal davası açmak mümkündür. Söz konusu davalar, idare mahkemelerinde görülmektedir.

Türk vatandaşlığı kazanmak için tüm hukuki sürecin emin ellerde doğru bir şekilde hazırlanması, sürecin hukuki usullere uygun olarak hızlı, güvenli bir şekilde sonuçlandırılması noktasında BALAKAN HUKUK ve DANIŞMANLIK her daim yanınızdadır.

Avukatımız

Bize Yazın