Vergi Hukuku

Devletin hâkimiyet hakkını kullanarak verdiği hizmeti güçlendirmek ve devletin gelişmesine yarar sağlamak amacıyla vatandaşlardan aldığı vergi nedeniyle devlet ve birey arasında hukuki bir ilişki oluşur. Devlet ve birey arasında vergiden doğan hak ve ödevlere uygun hareket edilmemesi halinde doğabilecek ceza ve uyuşmazlıkları inceleyen kamu hukuku dalına vergi hukuku denir.

Vergi hukukunun konuları arasında şunlar bulunmaktadır;

·        Vergi yasalarının uygulanması

·        Devletin vergilendirme yetki alanları

·        Vatandaşların vergi ödevleri

·        Vergilendirme işlemleri

·        Tahakkuk ve tahsil

Vergi hukukunda, hassas bir inceleme gerektiren ve hukuki alt yapı gerektiren davalar açılmaktadır. Bu nedenle de tecrübeli bir vergi hukuku avukatı, davanın seyrini istenen şekilde değiştirebilmektedir.  BALAKAN HUKUK&DANIŞMANLIK BÜROSU olarak verdiğimiz hizmetleri kısaca sıralamak gerekirse;

·        Vergi hukuku iptal ve tam yargı davaları açmak

·        Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi yani kısaca tüm vergilerden doğan ihtilafların, hesap hatalarının, vergilendirme hatalarının düzeltilmesini sağlamak

·        Sahte fatura düzenleme veya kullanma suçlarından kaynaklanan ceza davalarını takip etmek

·        Vergi nedeniyle gönderilen ödeme emrine ve ihtiyati hacze itiraz

·        Vergi cezası, vergi tarhına karşı iptal davası açmak

Yerleşmiş kurum kültürü, gelişime açık anlayışı, alanında yetkin isimleri ve hukuki disiplinlerden ödün vermeyen çalışma prensibimizle butik tarzda hizmet sunan BALAKAN HUKUK&DANIŞMANLIK BÜROSU  her daim yanınızdadır.

Avukatımız

Bize Yazın